Uutiset

OVTES:in palkkaohjelmaan neuvottelutulos

28.02.2024

Noin 75 000 opettajan OVTES on OAJ:n suurin työehtosopimus. OVTES on voimassa huhtikuun 2025 loppuun, ja siihen sisältyvästä palkkaohjelmaerästä on nyt saavutettu sopu.

Minkälaisia parannuksia OAJ sopi?

 • Varhaiskasvatuksen opettajat (Osio G)
  • 1.2. sovittu 0,4 % keskustason erä siirretään maksettavaksi 1.6. paikallisena eränä. Tämä tarkoittaa että samanaikaisesti maksettavan paikallisen 0,6 % erän kanssa palkankorotus on 1 %.
  • Muun OVTESin osalta sopimusmuutokset tulevat voimaan 1.6. tai 1.8.

 • Peruskoulun opettajat (Osio B)
  • Opetusvelvollisuustunteja voi muuttaa muuksi työksi kehittämistehtäviin, mentorointiin ja tutor-toimintaan.

 • Yleissivistävän koulutuksen opettajat (Osio B) 
  • Ylituntipalkkiota korotetaan 1,2 %
  • Erityistehtävien eurotetaan ja korvauksia yhdenmukaistetaan
  • Koulu- ja kuntakohtaisia lisätehtäväkorvauksia kasvatetaan
  • Lyhytaikaisten sijaisten palkkausmääräykset uudistetaan
  • Lukion ja aikuislukion lehtorin ja päätoimisen tuntiopettajan palkat yhdenmukaistetaan
  • Lukion S2-opettajan opetusvelvollisuutta lasketaan. Opetusvelvollisuus on jatkossa sama kuin äidinkielen opettajalla.

 • Ammatillisen koulutuksen opettajat (Osio C)
  • Lomarahakerroin nousee 0,82:sta 0.87:ään
  • Opinto-ohjaajan (muu tutkinto) ja opettajan (soveltuva korkeakoulututkinto) hinnoittelukohdissa olevien palkat ovat jatkossa samat
  • Opettajan muu soveltuva tutkinto yhdistetään samaksi soveltuvan opistoasteen tutkinnon palkkojen kanssa
 • Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö (Osio F)
  • Tuntiopettajan palkkioita korotetaan
  • Kansalaisopiston tuntiopettajan palkkioita korotetaan osaamisperusteisesti opiskelijoiden ryhmissä
  • Kuvataideoppilaitoksen näyttelyn suunnittelu- ja järjestämispalkkiota korotetaan. Palkkio on jatkossa sama kuin tuntiopettajan tuntipalkkio.

Lue lisää: https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2024/ovtesin-palkkaohjelmaan-neuvottelutulos/

28.02.2024OVTES:in palkkaohjelmaan neuvottelutulos
28.02.2024Helsinki City Running Day ja Naisten kymppi
28.02.2024OVTES neuvottelut alkavat 26.3.2024