Työsuojelu

Työsuojelulla tarkoitetaan toimia, joilla vapaaehtoisesti tai lain velvoittamana pyritään vähentämään ja poistamaan työssä ja työoloissa esiintyviä vaaroja. Työsuojelulla pyritään poistamaan työstä johtuvia vaurioita, muuttamaan työ ja työolot sellaisiksi, että ne edistävät ihmisen ruumiillista, henkistä terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Työsuojelutoimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti työntekijöihin: työsuojelu pyrkii vähentämään työssä työntekijälle koituvia vaaroja ja haittoja.

Työsuojeluun liittyvissä asioissa ole yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun.


Aiheeseen liittyvää

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Sisäilmaongelmien käsittely työpaikalla