Luottamusmiehet

Vihdin opettajien luottamusmiehet ovat pääsopijajärjestö Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn paikallisia edunvalvojia, jotka valvovat neuvotellen ja sopien jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. OAJ on JUKOn suurin jäsenjärjestö.

Edunvalvojina toimivat

Julkisalan koulutettujen JUKO ry Vihdin luottamusmiehet kaudelle 1.8.2023–31.7.2026:


Kangas Yrjö Pääluottamusmies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Palomäki Anne-Maria Varapääluottamusmies, luottamusmies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Leinonen Leena-Maija Luottamusmies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Juote Leila Luottamusmies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Jäppinen Voitto Luottamusmies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Pääluottamusmies tiedottaa

Yleissivistävät opettajat (perusopetus ja lukio)
Tulivatko vuodet 5, 8, 10, 15 tai 20 täyteen?
Vuosisidonnaisen lisän saamisen ehtona on, että sitä haetaan (ei tule automaattisesti hakematta) kirjallisesti viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun oikeus vuosisidonnaiseen lisään on syntynyt. Jos hakemus on esitetty myöhemmin, vuosisidonnainen lisä myönnetään takautuvasti yhden vuoden ajalta hakemuksen esittämispäivästä laskettuna. (OVTES osio A 12-18§)

Vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavaa aikaa yhteen laskettaessa otetaan huomioon vain täydet kuukaudet. Myös 30 päivää kestänyt yhtäjaksoinen palvelus/yrittäjäaika katsotaan yhdeksi kuukaudeksi.

Talkoovapaat
Jäsenistölle muistutus intrassa olevasta Talkoovapaasta: Ehtona vapaan myöntämiselle/saamiselle on se, että sijaista ei tarvitse palkata. Talkoovapaa ei siten sovellu jäsenistöllemme ja kyseeseen tulee vain normaali harkinnanvarainen virkavapaa/työloma.


Apua ongelmatilanteisiin

Työpaikkasi OAJ-ilmoitustaululta löydät tämän lomakkeen. Siinä on sinun työpaikkasi yhteysopettajan yhteystiedot. Hän neuvoo sinua ammattiyhdistysasioissa, kertoo Vihdin opettajien toiminnasta ja vie viestiä yhdistyksen hallitukselle esimerkiksi työpaikallasi olevista epäkohdista.


Tiedotteet