7.5.2012

OHJEISTUS LUOKANVALVOJAN TEHTÄVISTÄ

Nykyisen sopimuksen mukana tuli luokanvalvontatyön soveltamisohje*, johon on kirjoitettu kuvaus siitä, mitä töitä opettajan mm. kuuluu tehdä luokanvalvojana.

Luokanvalvojan tehtävänä on huolehtia hänelle määrätyn luokan oppilaiden kasvatuksellista asioista.

Tehtävä edellyttää yhteistyötä toisten opettajien ja koulun muun henkilökunnan kesken sekä koulun ja kodin välillä (siis yt-ajan käyttöä).

Tärkeätä on myös luottamuksellisten suhteiden aikaansaaminen luokan oppilaiden kanssa.

Luokanvalvoja on oman luokkansa oppilaiden edustaja opetusta ja järjestyksenpitoa koskevissa asioissa.

Luokanvalvojan tulee mm.:

  • tutustua luokan oppilaisiin ja mahdollisuuksien mukaan heidän kasvuympäristöönsä ottaen erityisesti huomioon oppilaan persoonallisuuden kehittymiseen ja koulunkäyntimotivaatioon sekä oppimisvaikeuksiin vaikuttavat tekijät
  • neuvotella tarvittaessa oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa koulunkäyntiä koskevista asioista
  • osallistua luokan yhteisten tilaisuuksien järjestelyihin ja olla niissä mukana
  • esittää tarvittaessa rehtorille neuvottelu yms. tilaisuuksien järjestämistä luokan toisten opettajien ja muiden oppilaita koulussa ohjaavien henkilöiden kanssa ja osallistua niiden järjestelyihin
  • osallistua oppilashuoltotoimintaan
  • tarkkailla luokan oppilaiden poissaoloja ja niiden syitä sekä ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin

 *  (OVTES 2012-2013 osio B, Liite 1, 14 §)

 

Yrjö Kangas

pääluottamusmies