Uutiset

Jäsentiedote

04.04.2020

VIHDIN OPETTAJAT RY:N JÄSENILLE

Suomeen 16.3. julistettiin poikkeusolot, opettajat lähetettiin kaikilla asteilla tekemään töitään täysin muuttuneisiin oppimisympäristöihin uusin pedagogisin ratkaisuin. Opetusministeri ilmoitti koulujen sulkemisesta. Siirryimme etäopetukseen alle vuorokaudessa.

Nyt on kulunut yli kaksi viikkoa ja mahdoton on muuttunut mahdolliseksi.  Arki on mullistunut sekä koulussa että kotona. Opetuksesta ei silti ole tingitty. Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta on annettu keskeytyksettä. Poikkeukselliset olot vaativat poikkeuksellisia työtapoja ja vaikka on selvää, että kaikki kaipaavat normaaliin arkeen, se ei vielä ole turvallista.

Uskomme pedagogiseen vapauteen myös etäopetuksessa ja tiedämme jäsenistömme toimivan korkeiden ammattieettisten standardien mukaisesti. Olemme ilmaisseet huolemme opettajien kuormituksesta ja kaipaamme arvostusta koko opettajakunnalle. Tiedämme opettajien työskentelevän kovemmin kuin koskaan aiemmin ja olemme vieneet viestin tästä eteenpäin.

Olemme ilmaisseet huolemme myös niiden opettajien kuormituksesta ja työturvallisuudesta, jotka työskentelevät sekä lähi- että etäopetuksessa. Vaikka vastuuta kouluissa onkin jaettu, tilanne on kohtuuton, työn kuormitusta huomattavasti lisäävä ja turvaton. Tämä huoli on vahvasti läsnä myös varhaiskasvatuksessa.

Vihdin opettajat ry on ottanut kantaa myös varhaiskasvatuksen lomautusuhkaan. Yhdenkään opettajan työmäärä ei ole vähentynyt hetkeksikään. Tämä pitää laajalti tunnustaa ja ymmärtää. Tänä kriisiaikana tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveyssektorin interventioita. Yhdenkään henkilön työpanos tänä aikana ei ole turha, sillä esimerkiksi tuen tarpeet eivät ole kadonneet minnekään.

Jatkuva paineen alla työskentely jatkuu vielä pitkään, kenties koko kevätlukukauden loppuun. Haluamme muistuttaa jokaista opettajaa siitä, että omien voimavarojen säästäminen on tärkeää. Haluamme edistää opettajien yhteistyötä tänä pandemia-aikana yhteen hiileen puhaltavana kollegiona. Toivomme jokaisen pysyvän terveenä ja kehotamme jokaista pitämään sekä itsestä että toisista huolta.

Haluamme tietää, mitä opettajille kuuluu. Meihin saa ja pitää olla yhteydessä. Valvomme teidän etujanne ja tällä hetkellä työskentelemme sen eteen, että toimimme jäsenistömme äänitorvena niihin suuntiin, joissa opettajia tulee kuulla. Kiitämme teitä, opettajat, ammattitaidostanne, kyvystänne joustaa ja työskennellä yhteiskunnan tukipilarina tällaisena kriisiaikana.


Vihdissä 1.4.2020

Vihdin opettajat ry:n hallitus


04.04.2020Jäsentiedote
20.03.2020Koronavirus-tiedote
26.02.2020Koulutusraha
24.01.2020Virheitä palkanmaksun yhteydessä
19.12.2019Tärkeää pääluottamusmieheltä